TUDATOS HÁLÓZATÉPÍTÉS ÉS/VAGY ÉSZREVÉTLEN BIZTONSÁG? FELSŐVEZETŐI KLUBBESZÉLGETÉSEK

Újra vezetői klubbot tartottunk! Ezúttal a Magyar Vállalatvezetők Üzleti Közössége – MVÜK Zrt -vel közös szervezésben. A kerekasztal meghívott vendégei Bíró Ferenc az E&Y magyarországi visszaélés-kockázatkezelési szolgáltatások (FIDS) üzletágának vezetője és Sági György a BondWeaver Hálózatelemző kft. alapítója.

Bíró Ferenc gyógyszeripari szakértő és vezető tanácsadó visszaélés-megelőzési, korrupció- és pénzmosás ellenes kérdésekben. Széleskörű tapasztalattal rendelkezik visszaélések felderítésében az energiaiparban, a telekommunikációs szektorban és a gyógyszeriparban. Különböző megelőzési, felderítési, compliance projektek és tényfeltáró vizsgálatok vezetője.

Sági György pszichodráma terapeuta, szervezeti analitikus és változás-menedzsment tanácsadó. Kritikus üzleti kérdésekre ad választ, mint pl.: kik készülnek elhagyni a szervezetet, kiket fog ő befolyásolni, hogyan javulhat a visszajelzés kultúrája, hogy kell feloldani a kommunikációs elakadásokat? György korábban egyetemen tanított (IT alkalmazások az orvoslásban – DOTE), majd felsővezető volt (Generali Régió Igazgató).

A beszélgetést ez alkalommal is rendhagyóan Szabó Lászlóval az MVM pénzügyi vezetőjével moderáltuk, most is, mint immáron több mint három éve két havi rendszerességgel.

Nem is gondolnátok, de a hálózatelmélet egyik legalapvetőbb gondolatára Karinthy Frigyes már 1929-ben kitért a Láncszemek című novellájában. Ő maga így fogalmazott: „Annak bizonyításául, hogy a Földgolyó lakossága sokkal közelebb van egymáshoz, mindenféle tekintetben, mint ahogy valaha is volt, próbát ajánlott fel a társaság egyik tagja. Tessék egy akármilyen meghatározható egyént kijelölni a Föld másfél milliárd lakója közül, bármelyik pontján a Földnek – ő fogadást ajánl, hogy legföljebb öt más egyénen keresztül, kik közül az egyik neki személyes ismerőse, kapcsolatot tud létesíteni az illetővel, csupa közvetlen – ismeretség – alapon, mint ahogy mondani szokták: »Kérlek, te ismered X. Y.-t, szólj neki, hogy szóljon Z. V.-nek, aki neki ismerőse…« stb.”

Az emberek közötti kapcsolatok már a 20-as évek végén is olyan sűrűn hálózták be a világot, hogy azok szálai mentén lényegében bármikor bárkihez el lehetett volna jutni. A mai felgyorsult világunkban, a saját nem kis kivétellel pörgős, mindennapi tempónk mellett az idő, amíg eljutunk „A” személytől „Z” személyig egyrészt lecsökkent, másrészt percek alatt meg tudjuk sokszorozni kapcsolatainkat, kapcsolódásainkat – gondoljunk csak a célzott networking rendezvényekre. A kapcsolódások minőségének szintjei viszont széles skálán tudnak mozogni. A differenciálás, a kérdés feltevése hogy mi végre kapcsolódunk tud támogatni minket abban, hogy egyrészt saját energiáinkat jól menedzseljük; másrészt érték alapon kapcsolódjunk. A tudatosság segít minket abban, hogy a lehetséges kockázatokat az adott viszonyulásból felmérjük és kivédjük. Itt leginkább az üzleti alapon történő kapcsolódásokra gondolok, s az olyan jellegű adatok, információk, kiszivárgására, amik kárt okozhatnak.

Egy pár érdekesség és gondolatébresztő a klubban elhangzottakból:

– az elmúlt 20 évben az emberiség tudásanyaga, információ tárháza évente duplikálódik

– a szociális térben ne sok, hanem inkább sokféle kapcsolódásunk legyen, melyeket érték alapon szervezzünk

– ellenőrzés alapú bizalmat gyakoroljon a vezető vagy inkább bizalom alapú ellenőrzést?

– hogyan bánik a csoport azzal az egyénnel, aki nem hozza azt amit ők csoport szinten tudnak?

– hogyan lehet a közösségnél az a kontroll funkció amit a vezetőtől várnának el?

– mit ad a visszajelzés és elismerés kultúrájának megteremtése egy szervezetnek?

– a jó verseny és az alkotó feszültség fenntartása magával hozza a jó együttműködést

– a középvezetőknél rendszerint megáll az információ, se fel se le…miért van ez?

– nem az a kérdés, hogy hány lépésre vagy valakitől, hanem az, hogy ebbe mekkora energiát teszel bele

– 5-7 lépés alatt ott vagy bárkinél

– egy közösségben a 13. szereplő megérkezésével mindig alcsoportok szerveződnek

– a legnagyobb távolság egy szervezetben a vezető nő és a nem vezető nő között van

– minél sokrétűbb, diverzifikáltabb egy kapcsolat annál erősebb az információ átvitel

– a LinkedIn kapcsolatainkat nézve a körülöttünk lévő 5 ember átlagai vagyunk mi

– annál kockázattudatosabb egy szervezet minél tisztábban meghatározzák a közös értékeket és ezt az azonos értékrendet követik is az emberek. Persze az idáig vezető út is elgondolkodtató, de erről megeshet hogy egy következő klubban még beszélünk…:-)

Köszönjük az aktív részvételt, az inspiráló beszélgetést! Március végén egy újabb izgalmas témával folytatjuk!

Illés Diána

Vezető kiválasztásért felelős tanácsadó, executive karrier coach